Connecting the Dotts ... van probleem naar oplossing.


Welkom
Welkom bij Dott Consulting, een kleinschalig bureau met als drijvende kracht Angèla den Otter. 
Dott Consulting staat voor persoonlijke contact en servicegerichtheid. Dott Consulting verzorgt begeleidingstrajecten op maat, voor alle niveaus binnen een organisatie. Waar aanvullende expertise of arbeidskracht nodig is werk ik samen met door mij geselecteerde partners.
De focus bij de begeleidingstrajecten ligt op zichtbare en onzichtbare processen binnen een organisatie zoals organisatiestructuur/cultuur, leiderschap, de interne communicatie, samenwerking binnen- en tussen teams, taakbewustzijn en veiligheid. Begeleidingstrajecten zijn altijd maatwerk en gericht op duurzaam resultaat. Dat betekent dat niet alleen wordt gefocust op gedrag en vaardigheden, maar ook op overtuigingen, drijfveren en identiteit. Deelnemers worden altijd uitgenodigd om te reflecteren op zichzelf. De begeleidingstrajecten zijn bestemd voor het individu en de teams binnen een organisatie.

Preventie
Preventie wordt steeds belangrijker en daarom neemt preventie bij Dott Consulting een belangrijke plaats in. Organisaties met meer dan 25 medewerkers zijn verplicht om ten minste één preventiemedewerker in huis te hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en (psychische)gezondheid van de medewerkers binnen een organisatie) kan uitvoeren. Coaching en counseling is hier een belangrijk onderdeel van. Omdat je als organisatie bij ziekte, burn-out en andere life-events ook te maken krijgt met de emotionele en psychische aspecten "die een rol spelen" in minder functioneren en zelfs langdurige uitval. Ziekteverzuim is kostbaar voor een organisatie. Door snel te kunnen anticiperen en medewerkers waar nodig (psychische) ondersteuning te bieden kan langdurige uitval worden voorkomen.

Persoonlijke groei en ontwikkeling; betere resultaten
Door individuele coaching/counseling en teamcoaching worden medewerkers aangezet tot het ontwikkelen van benodigde vaardigheden zoals eigenaarschap, zelfreflectie, effectief communiceren en verbinden om zowel eigen prestaties als teamprestaties te verbeteren. Ik fungeer hierbij als klankbord en vertrouwenspersoon in alle gelederen van de organisatie. Ik koppel terug op organisatieniveau en houd mij aan de gedragscode voor coaches en counselors als het gaat om persoonlijke aangelegenheden.

Visie
"Volgens Dott Consulting is de meest krachtige basis voor verbindend leiderschap en goede samenwerking een goed contact met jezelf, verbinding maken met anderen en met open mind luisteren en communiceren".

Mijn werkwaarden
Betrokkenheid, helicopterview, ontdekken, to the point, oplossingsgerichtheid, en verandering.

Mijn kernwaarden
Verbinden, vertrouwen, communiceren, integriteit, luisteren zonder oordeel, iedereen in eigen waarde laten.